francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Fornavn
Prénom
Křestní jméno žadatele
Efternavn
Nom de famille
Příjmení žadatele
Fødselsdato
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Fødselssted
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstatus
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Enke/enkemand
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hjemmeside
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Folkeskole
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gymnasium
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasium
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universitet
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Børnehave
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Folkeskole
École primaire
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasium
Collège
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Studenterkursus
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
Université
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbejdserfaring hos...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplads hos...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Frivilligt arbejde hos...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flydende både skriftligt og verbalt
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computerkyndig
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto