anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Fornavn
First Name
Křestní jméno žadatele
Efternavn
Surname
Příjmení žadatele
Fødselsdato
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Fødselssted
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationalitet
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
Civilstatus
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gift
Married
Mít manžela či manželku
Enke/enkemand
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Hjemmeside
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Folkeskole
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gymnasium
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Gymnasium
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universitet
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Børnehave
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Folkeskole
Junior School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gymnasium
Secondary School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Studenterkursus
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitet
University
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbejdserfaring hos...
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikplads hos...
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Frivilligt arbejde hos...
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computerkyndig
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto