thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
นามสกุล
Příjmení žadatele
生日
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
丧偶
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto