švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Efternamn
Příjmení žadatele
生日
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Gift
Mít manžela či manželku
丧偶
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Förskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Grundskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto