španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
Apellido
Příjmení žadatele
生日
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Casado(a)
Mít manžela či manželku
丧偶
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Universidad
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto