rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Имя
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Příjmení žadatele
生日
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
丧偶
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto