rumunsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Prenume
Křestní jméno žadatele
Nume
Příjmení žadatele
生日
Data naşterii
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Locul naşterii
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Naţionalitate
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Stare civilă
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Necăsătorit
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Căsătorit
Mít manžela či manželku
丧偶
Văduv
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Gimnaziu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Colegiu (la noi facultate)
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Grădiniţa (echivalent)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Ciclul primar
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Gimnaziu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Universitate
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Experiență de lucru la...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Internship/practică la...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Voluntariat la...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Cunoștințe PC.
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto