portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Sobrenome
Příjmení žadatele
生日
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Casado(a)
Mít manžela či manželku
丧偶
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Universidade
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto