polsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Imię
Křestní jméno žadatele
Nazwisko
Příjmení žadatele
生日
Data urodzenia
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Miejsce urodzenia
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Obywatelstwo
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Stan cywilny
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Kawaler/Panna
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Żonaty/Zamężna
Mít manžela či manželku
丧偶
Wdowiec/Wdowa
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Adres/Miejsce zamieszkania
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Numer telefonu
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Strona www
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Szkoła Podstawowa
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Gimnazjum
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Kolegium
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Zerówka
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Szkoła średnia
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Uniwersytet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Doświadczenie zawodowe w...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Praktyka w...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Wolontariat w...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Biegłość w obsłudze komputera
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto