maďarsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Vezetéknév
Křestní jméno žadatele
Vezetéknév
Příjmení žadatele
生日
Születési dátum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Születési hely
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Állampolgárság
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Családi állapot
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Egyedülálló
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Házas
Mít manžela či manželku
丧偶
Özvegy
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Cím
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Honlap
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Általános iskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Középiskola
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Középiskola / Gimnázium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Főiskola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Óvoda / Bölcsöde
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Óvoda
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Általános iskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Középiskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Gimnázium / Középiskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Egyetem
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Munkatapasztalat a ....
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Szakmai gyakorlat a ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Önkéntes munka a ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
Írásban és szóban is jó ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Folyékony írásban és szóban is ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Alapvető számítógépes ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
CAD / CAM ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
... típusú jogosítvány
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto