korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
이름
Křestní jméno žadatele
Příjmení žadatele
生日
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
국적
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
기혼
Mít manžela či manželku
丧偶
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
초등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
중등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
대학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto