hindsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
नाम
Křestní jméno žadatele
कुलनाम
Příjmení žadatele
生日
जन्म दिन
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
जन्म स्थान
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
राष्ट्र
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
वैवाहिक स्थिति
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
अविवाहित
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
विवाहित
Mít manžela či manželku
丧偶
विधुर/विधवा
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
पता
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
टेलीफोन नंबर
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
ई-मेल
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
वेबसाईट
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
विद्यालय
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
विद्यालय
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
महाविद्यालय
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
विश्वविद्यालय
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
बालवाड़ी
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
महाविद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
विश्वविद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
... में अनुभव
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
... में प्रशिक्षुता
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
... में अवैतनिक काम
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
कंप्यूटर में साक्षर
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
CAD / CAM से परिचित
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto