esperantsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Antaŭnomo
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Příjmení žadatele
生日
Naskiĝdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Naskiĝejo
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Ŝtataneco
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Edzecostato
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Senedza
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Edziĝinta
Mít manžela či manželku
丧偶
Vidvo/vidvino
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Adreso
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Telefonnumero
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
Retpoŝto
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Retpaĝaro
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Malalta lernejo
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Gimnazio
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Liceo
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Kolegio
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Infanejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Malalta lernejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Meza lernejo
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Gimnazio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Liceo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Labora sperto ĉe...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Staĝo ĉe...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Volontula laboro ĉe...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Legoscia en komputilo
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Familiareco kun CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Kondukpermesilo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto