dánsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
Fornavn
Křestní jméno žadatele
Efternavn
Příjmení žadatele
生日
Fødselsdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Fødselssted
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Civilstatus
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Gift
Mít manžela či manželku
丧偶
Enke/enkemand
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Hjemmeside
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Folkeskole
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Gymnasium
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
Gymnasium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Børnehave
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Folkeskole
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Gymnasium
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Studenterkursus
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
Universitet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Arbejdserfaring hos...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Praktikplads hos...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Frivilligt arbejde hos...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Flydende både skriftligt og verbalt
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Computerkyndig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto