anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名字
First Name
Křestní jméno žadatele
Surname
Příjmení žadatele
生日
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
婚姻状况
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
单身
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
已婚
Married
Mít manžela či manželku
丧偶
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
地址
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
电话
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
电子邮箱
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
网址
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
初中
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高中
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
托儿所
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
幼儿学校
Junior School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学
Secondary School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
高等中学
University
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
在...的工作经历
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
在...的实习经历
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
在...的志愿者服务工作
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

良好的书面和口语表达能力
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
流利的书面和口语表达能力
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
通晓计算机技能
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
出色的交流/谈判/表达能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
熟悉CAD/CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
目前持有...驾驶执照
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto