thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Křestní jméno
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Příjmení
นามสกุล
Příjmení žadatele
Datum narození
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Místo narození
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Národnost
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Rodinný stav
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
Svobodný(á)
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
Ženatý/Provdaná
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
Ovdovělý(á)
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Základní škola
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Základní škola, 2. stupeň
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Střední škola
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Vysoká škola
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Jesle
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Přípravná škola
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Základní škola, 1. stupeň
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Střední škola
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Vyšší střední škola
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Univerzita
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Pracovní zkušenost v ...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stáž v...
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Dobrovolnická práce v...
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobrá znalost slovem i písmem
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Plynulá znalost slovem i písmem
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Počítačově gramotný
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Znalost CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Řidičský průkaz B
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto