švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Křestní jméno
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Příjmení
Efternamn
Příjmení žadatele
Datum narození
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Místo narození
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Národnost
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Rodinný stav
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
Svobodný(á)
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Ženatý/Provdaná
Gift
Mít manžela či manželku
Ovdovělý(á)
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Základní škola
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Základní škola, 2. stupeň
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Střední škola
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Vysoká škola
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Jesle
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Přípravná škola
Förskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Základní škola, 1. stupeň
Grundskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Střední škola
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Vyšší střední škola
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Univerzita
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Pracovní zkušenost v ...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stáž v...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Dobrovolnická práce v...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobrá znalost slovem i písmem
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Plynulá znalost slovem i písmem
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Počítačově gramotný
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Znalost CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Řidičský průkaz B
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto