španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Křestní jméno
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
Příjmení
Apellido
Příjmení žadatele
Datum narození
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Místo narození
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Národnost
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
Rodinný stav
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Svobodný(á)
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Ženatý/Provdaná
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Ovdovělý(á)
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Základní škola
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Základní škola, 2. stupeň
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Střední škola
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Vysoká škola
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Jesle
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Přípravná škola
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Základní škola, 1. stupeň
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Střední škola
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Vyšší střední škola
Universidad
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Univerzita
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Pracovní zkušenost v ...
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stáž v...
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Dobrovolnická práce v...
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobrá znalost slovem i písmem
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Počítačově gramotný
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Znalost CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Řidičský průkaz B
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto