rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Křestní jméno
Имя
Křestní jméno žadatele
Příjmení
Фамилия
Příjmení žadatele
Datum narození
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Místo narození
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Národnost
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Rodinný stav
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Svobodný(á)
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Ženatý/Provdaná
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Ovdovělý(á)
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Základní škola
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Základní škola, 2. stupeň
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Střední škola
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Vysoká škola
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Jesle
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Přípravná škola
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Základní škola, 1. stupeň
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Střední škola
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Vyšší střední škola
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Univerzita
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Pracovní zkušenost v ...
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stáž v...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Dobrovolnická práce v...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobrá znalost slovem i písmem
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Plynulá znalost slovem i písmem
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Počítačově gramotný
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Znalost CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Řidičský průkaz B
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto