nizozemsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Křestní jméno
Voornaam
Křestní jméno žadatele
Příjmení
Achternaam
Příjmení žadatele
Datum narození
Geboortedatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Místo narození
Geboorteplaats
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Národnost
Nationaliteit
Stát, kde má žadatel občanství
Rodinný stav
Burgerlijke staat
Aktuální rodinný stav žadatele
Svobodný(á)
Ongehuwd
Neprovdaný, ani ve vztahu
Ženatý/Provdaná
Gehuwd
Mít manžela či manželku
Ovdovělý(á)
Weduwe/Weduwnaar
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefoon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Základní škola
Basisschool
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Základní škola, 2. stupeň
Junior highschool
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Střední škola
Middelbare school
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Vysoká škola
Hoger onderwijs
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Jesle
Kleuterschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Přípravná škola
Basisschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Základní škola, 1. stupeň
Middelbare school
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Střední škola
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Vyšší střední škola
Universiteit
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Univerzita
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Pracovní zkušenost v ...
Werkervaring bij ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stáž v...
Stage bij ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Dobrovolnická práce v...
Vrijwilligerswerk bij ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobrá znalost slovem i písmem
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Plynulá znalost slovem i písmem
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Počítačově gramotný
Goede computervaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Znalost CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Řidičský průkaz B
Rijbewijs categorie ...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto