italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Křestní jméno
Nome
Křestní jméno žadatele
Příjmení
Cognome
Příjmení žadatele
Datum narození
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Místo narození
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Národnost
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Rodinný stav
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
Svobodný(á)
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Ženatý/Provdaná
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
Ovdovělý(á)
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Základní škola
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Základní škola, 2. stupeň
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Střední škola
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Vysoká škola
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Jesle
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Přípravná škola
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Základní škola, 1. stupeň
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Střední škola
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Vyšší střední škola
Università
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Univerzita
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Pracovní zkušenost v ...
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stáž v...
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Dobrovolnická práce v...
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobrá znalost slovem i písmem
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Plynulá znalost slovem i písmem
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Počítačově gramotný
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Znalost CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Řidičský průkaz B
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto