esperantsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Křestní jméno
Antaŭnomo
Křestní jméno žadatele
Příjmení
Familinomo
Příjmení žadatele
Datum narození
Naskiĝdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Místo narození
Naskiĝejo
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Národnost
Ŝtataneco
Stát, kde má žadatel občanství
Rodinný stav
Edzecostato
Aktuální rodinný stav žadatele
Svobodný(á)
Senedza
Neprovdaný, ani ve vztahu
Ženatý/Provdaná
Edziĝinta
Mít manžela či manželku
Ovdovělý(á)
Vidvo/vidvino
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Adreso
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefonnumero
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Retpoŝto
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Retpaĝaro
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Základní škola
Malalta lernejo
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Základní škola, 2. stupeň
Gimnazio
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Střední škola
Liceo
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Vysoká škola
Kolegio
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Jesle
Infanejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Přípravná škola
Malalta lernejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Základní škola, 1. stupeň
Meza lernejo
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Střední škola
Gimnazio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Vyšší střední škola
Liceo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Univerzita
Universitato
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Pracovní zkušenost v ...
Labora sperto ĉe...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stáž v...
Staĝo ĉe...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Dobrovolnická práce v...
Volontula laboro ĉe...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobrá znalost slovem i písmem
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Plynulá znalost slovem i písmem
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Počítačově gramotný
Legoscia en komputilo
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Znalost CAD / CAM.
Familiareco kun CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Řidičský průkaz B
Kondukpermesilo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto