anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Křestní jméno
First Name
Křestní jméno žadatele
Příjmení
Surname
Příjmení žadatele
Datum narození
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Místo narození
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Národnost
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
Rodinný stav
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
Svobodný(á)
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Ženatý/Provdaná
Married
Mít manžela či manželku
Ovdovělý(á)
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Základní škola
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Základní škola, 2. stupeň
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Střední škola
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Vysoká škola
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Jesle
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Přípravná škola
Junior School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Základní škola, 1. stupeň
Secondary School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Střední škola
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Vyšší střední škola
University
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Univerzita
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Pracovní zkušenost v ...
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stáž v...
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Dobrovolnická práce v...
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobrá znalost slovem i písmem
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Počítačově gramotný
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Znalost CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Řidičský průkaz B
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto