turecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
Ad
Křestní jméno žadatele
Surname
Soyad
Příjmení žadatele
Date of Birth
Doğum Tarihi
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
Doğum Yeri
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
Tabiyeti
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
Medeni Hali
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Bekar
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
Evli
Mít manžela či manželku
Widowed
Dul
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-Posta
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Web sitesi
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
İlkokul
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
Ortaokul
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
Lise
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
Kolej
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
Kreş
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
Ana Okulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
İlkokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Ortaokul
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
Kolej
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
... konusunda tecrübeli
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
...'da stajyerlik
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
...'da gönüllü çalışma
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
Bilgisayar konusunda yetkin
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto