thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Surname
นามสกุล
Příjmení žadatele
Date of Birth
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
Widowed
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto