švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Surname
Efternamn
Příjmení žadatele
Date of Birth
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
Gift
Mít manžela či manželku
Widowed
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
Förskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
Grundskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto