rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
Имя
Křestní jméno žadatele
Surname
Фамилия
Příjmení žadatele
Date of Birth
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Widowed
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
Детский сад
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
Техникум/лицей
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto