portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Surname
Sobrenome
Příjmení žadatele
Date of Birth
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Widowed
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
Universidade
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto