nizozemsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
Voornaam
Křestní jméno žadatele
Surname
Achternaam
Příjmení žadatele
Date of Birth
Geboortedatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
Geboorteplaats
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
Nationaliteit
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
Burgerlijke staat
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Ongehuwd
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
Gehuwd
Mít manžela či manželku
Widowed
Weduwe/Weduwnaar
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
Telefoon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
Basisschool
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
Junior highschool
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
Middelbare school
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
Hoger onderwijs
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
Kleuterschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
Basisschool
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
Middelbare school
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
Universiteit
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
Werkervaring bij ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
Stage bij ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
Vrijwilligerswerk bij ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
Goede computervaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
Rijbewijs categorie ...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto