korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
이름
Křestní jméno žadatele
Surname
Příjmení žadatele
Date of Birth
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
국적
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
기혼
Mít manžela či manželku
Widowed
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
초등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
중등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
대학교
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto