japonsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
名前
Křestní jméno žadatele
Surname
名字
Příjmení žadatele
Date of Birth
誕生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
配偶者の有無
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
独身
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
既婚
Mít manžela či manželku
Widowed
独身
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
現住所
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
電話番号
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
メールアドレス
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
ウェブサイト
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
小学校
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
中学校
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
高等学校
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
幼児学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
小学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
中学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
シックス・フォーム・カレッジ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
・・・・で働いた経験があります。
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
・・・・でのインターンシップを行いました。
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
パソコンを使いこなせます。
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
・・・・の免許を保有しています。
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto