italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
Nome
Křestní jméno žadatele
Surname
Cognome
Příjmení žadatele
Date of Birth
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
Widowed
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
Università
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto