francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
Prénom
Křestní jméno žadatele
Surname
Nom de famille
Příjmení žadatele
Date of Birth
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Widowed
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
École primaire
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
Collège
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
Université
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto