finsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

First Name
Etunimi
Křestní jméno žadatele
Surname
Sukunimi
Příjmení žadatele
Date of Birth
Syntymäaika
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Place of Birth
Syntymäpaikka
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationality
Kansallisuus
Stát, kde má žadatel občanství
Marital Status
Siviilisääty
Aktuální rodinný stav žadatele
Single
Naimaton
Neprovdaný, ani ve vztahu
Married
Naimisissa
Mít manžela či manželku
Widowed
Leski
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Address
Osoite
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Phone
Puhelin
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-Mail
Sähköposti
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Verkkosivu
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Elementary School
Peruskoulu
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Middle School
Yläkoulu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
High School
Lukio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
College
Korkeakoulu
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infant School
Päiväkoti
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Junior School
Esikoulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Secondary School
Peruskoulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Lukio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
University
Korkeakoulu
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Work experience at…
Työkokemukseni...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship at…
Harjoitteluni...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntary work at…
Vapaaehtoistyö...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Good understanding of both written and spoken…
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluency in both written and spoken…
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Computer literate
Hyvät tietotekniikkataidot
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Currently holding a full…driver's license.
Ajokortti luokka...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto