německy | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Sayın Yetkili,
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sayın Yetkililer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Yetkili makama,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sayın Ahmet Bey,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sayın Ayşe Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sayın Dilek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sayın Lale Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
... onun sıradışı özelliğidir.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu