anglicky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Yetkili makama,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sayın Dilek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sayın Lale Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...distinguished himself / herself by…
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
His / her greatest talent is / lies in…
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
He / she is a creative problem-solver.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
He / she has a broad range of skills.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
He / she handles responsibility well.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
... onun sıradışı özelliğidir.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
O ...'da her zaman aktif rol alır.
He / she always takes an active role in… .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
His / her main responsibilities were…
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
His / her weekly tasks involved…
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Performansındaki tek zayıf nokta ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu