rusky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Bäste herrn,
Уважаемый...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa frun,
Уважаемая...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Для меня честь давать рекомендации ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... utmärkte sig genom att ...
... показал себя как...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Hens största talang är / finns inom ...
Его/ее главным талантом является...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Hen är en kreativ problemlösare.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Hen har en bred kompetens.
Круг его/ее умений очень широк
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Hen hanterar ansvar väl.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Он/она хорошо разбирается в...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Его/ее главными обязанностями было...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu