finsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Hyvä Herra / Rouva
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Puedo recomendar abiertamente a X...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
X se distinguió por su...
...erottautui hyvillä...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Su más considerable talento es...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hänellä on laajat taidot
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hän on luotettava henkilö
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hänellä on hyvä tietämys...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Sus principales responsabilidades fueron...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Sus tareas diarias involucraban...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu