dánsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Kære fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Puedo recomendar abiertamente a X...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
X se distinguió por su...
... adskilte sig selv ved at...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Su más considerable talento es...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Tiene una amplia gama de habilidades.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Sus principales responsabilidades fueron...
Hans / hendes ansvarområder var...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Sus tareas diarias involucraban...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu