švédsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Уважаемый...
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая...
Bästa frun,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Для меня честь давать рекомендации ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... показал себя как...
... utmärkte sig genom att ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Его/ее главным талантом является...
Hens största talang är / finns inom ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hen är en kreativ problemlösare.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Круг его/ее умений очень широк
Hen har en bred kompetens.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hen hanterar ansvar väl.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Он/она хорошо разбирается в...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Его/ее главными обязанностями было...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Его/ее еженедельные задачи включали...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu