dánsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Уважаемый...
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая...
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kære fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Для меня честь давать рекомендации ...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... показал себя как...
... adskilte sig selv ved at...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Его/ее главным талантом является...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Круг его/ее умений очень широк
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Он/она хорошо разбирается в...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Его/ее главными обязанностями было...
Hans / hendes ansvarområder var...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Его/ее еженедельные задачи включали...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu