švédsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Szanowna Pani,
Bästa frun,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Szanowni Państwo,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Znam ... od... i jako... w...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...wyróżniał/-a się...
... utmärkte sig genom att ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Hens största talang är / finns inom ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Hen är en kreativ problemlösare.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
...posiada wiele różnych umiejętności.
Hen har en bred kompetens.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Hen hanterar ansvar väl.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
... posiada szeroką wiedzę...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Zawsze bierze czynny udział w...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu