anglicky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu