rusky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Geachte heer
Уважаемый...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Geachte mevrouw
Уважаемая...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Для меня честь давать рекомендации ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... onderscheidde zich door ...
... показал себя как...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Его/ее главным талантом является...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Круг его/ее умений очень широк
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Он/она хорошо разбирается в...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Его/ее главными обязанностями было...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu