turecky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Sayın Yetkili,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Sayın Yetkili,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkili,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkililer,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Yetkili makama,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Bey,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Ayşe Hanım,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Dilek Hanım,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Lale Hanım,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
... onun sıradışı özelliğidir.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu