rumunsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Stimate Domn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Stimată Doamnă,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimați Domni,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
În atenția cui este interesat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Stimate Domnule Popescu,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... s-a distins prin.... .
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
... își comunică ideile clar și univoc.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu