maďarsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...megkülönböztette magát a ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
A legnagyobb erőssége a ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
... kreatív problémamegoldó
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Jól kezeli a felelősséget is.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu