rusky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Tisztelt Uram!
Уважаемый...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem!
Уважаемая...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Tisztelt Uraim!
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Tisztelt Hölygem/Uram!
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Tisztelt Smith Úr!
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Для меня честь давать рекомендации ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...megkülönböztette magát a ...
... показал себя как...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
A legnagyobb erőssége a ...
Его/ее главным талантом является...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
... kreatív problémamegoldó
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Круг его/ее умений очень широк
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Jól kezeli a felelősséget is.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Он/она хорошо разбирается в...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Его/ее главными обязанностями было...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Heti feladatai magába foglalták a ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu