portugalsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Tisztelt Uram!
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem!
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Tisztelt Uraim!
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Tisztelt Smith Úr!
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...megkülönböztette magát a ...
... distinguiu-se por ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
A legnagyobb erőssége a ...
O seu maior talento é ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
... kreatív problémamegoldó
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Jól kezeli a felelősséget is.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Suas principais responsabilidades eram...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Heti feladatai magába foglalták a ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu