německy | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Tisztelt Uram!
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem!
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Tisztelt Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Tisztelt Hölygem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Tisztelt Smith Úr!
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...megkülönböztette magát a ...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
A legnagyobb erőssége a ...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
... kreatív problémamegoldó
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Jól kezeli a felelősséget is.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Heti feladatai magába foglalták a ...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu